Målsättningen med Dynamos verksamhet är att arbeta offensivt och samordna resurser för en regional näringslivsutveckling. Här kan blivande företagare, redan verksamma företag och näringslivet i Närpes få hjälp med allt från att starta till att driva och utveckla ett företag.

Den 7 december 2017 arrangerade Kustaktionsgruppen, Företagshuset Dynamo och projektet InnoVäxthus tillsammans ett seminarium kring möjligheter inom växthusbranschen. Ett fokusområde under dagen var erfarenheter av alternativa grödor och odlingssätt.