Livsmedelsstrategin Matriket Österbotten har under år 2014 utarbetats för hela landskapet Österbotten. För Matriket Österbotten är maten landskapets styrka; en bransch med framtidstro och utvecklingspotential.

Runt om i världen har man ätit insekter i årtusenden, men i Norden har det hittills inte varit så vanligt. Det pågår forskning om ätbara insekter som en framtida proteinkälla både som foder för djur och livsmedel för människor. I Närpes arrangerades den 9.6.2017 ett seminarium kring odling och framtida möjligheter med ätbara insekter inom ramen för projektet Matriket Österbotten.