Skogscentralen har till uppgift att främja skogsbruket och branschnäringarna och ge skogsägarna råd i frågor som gäller skötseln och utnyttjandet av skogarna och skogsnaturen.

arbetssakerhetsdag-i-solf

02:54
1120 · måndag, 03 juni 2019

Murveldagen ”Säkerhet i vardagen” ordnades i Solf lördagen 13.4.2019. Evenemanget är det andra i ordningen och som huvudarrangör fungerade Ove Ljungqvist som hade draghjälp med de praktiska arrangemangen från Finlands skogscentral, ÖSP-Solf lokalavdelning samt Yrkesakademin i Österbotten.

naturupplevelser-och-vaelbefinnande

54:55
1266 · torsdag, 27 september 2018

Biologen Hans Hästbacka föreläser i samband med evenemanget "Välfärd från Skogen". Evenemanget arrangerades av Finlands Skogscentral i Rewell Center i Vasa 14.9.2018.

anvaend-trae-i-byggnader

48:36
1248 · torsdag, 27 september 2018

Johan Ångerman från Arkitekttjänst Ångerman föreläser i samband med evenemanget "Välfärd från Skogen". Evenemanget arrangerades av Finlands Skogscentral i Rewell Center i Vasa 14.9.2018.

kreativ-markanvaendning

41:24
1342 · torsdag, 27 september 2018

Göran Ådjers från Skogscentralen föreläser i samband med evenemanget "Välfärd från Skogen". Evenemanget arrangerades av Finlands Skogscentral i Rewell Center i Vasa 14.9.2018.

loenar-det-sig-att-aega-skog

38:45
1453 · torsdag, 20 september 2018

Mårten Lövdahl från Skogscentralen föreläser i samband med evenemanget "Välfärd från Skogen". Evenemanget arrangerades av Finlands Skogscentral i Rewell Center i Vasa 14.9.2018.

skogsdag-pa-vasa-torg

02:47
1489 · fredag, 24 november 2017

14 november arrangerades Skogsdagen på Vasa Torg - Metsä Tulee Torille.

vedens-vag-polttopuun-polku

04:45
1370 · måndag, 18 september 2017

I denna kortfilm följer i med hur brännved blir till, färden börjar med avverkning i skogen och slutar med hemleverans till kunden.

skogscentralens-energikvaell

1:57:46
1559 · tisdag, 31 januari 2017

Under senare delen av 2016 arranggerade Finlands skogscentral och projektet Crebio, i samarbete med SÖU och lokala ungdomsföreningar, informationskvällar om olika energilösningar runt om i Österbotten. Den 9 november hölls en infokväll vid Fagerö där man bland annat diskuterade värmepumpar, solenergi och solvärme, pellets, flis och ved.

julmarknad-foer-skogsmurvlar

03:51
1785 · torsdag, 08 december 2016

Den 3.12.2016 arrangerades Julmarknaden för skogsmurvlar vi Soffis gränd i Solf. Evenemanget var en skogsdag för hela familjen och på plats fanns över 70 utställare från olika företag och föreningar. Under marknaden kunde man bland annat bekanta sig med aktörer i skogsbranschen, maskinföretagare, regionens matproducenter, jaktföreningar och skolor.