Föreningen främjer regional och lokal innovativ landsbygdsutveckling med målet att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

innovation-for-lokalsamhallets-basta-en-temakvall-om-innovation-i-foreningslivet

1:10:50
221 · torsdag, 11 november 2021

Innovation för lokalsamhällets bästa - en temakväll om innovation i föreningslivet. Föreläsare: Nils Philips - Gräsrotsakademin, Fredrik Björk - Gräsrotsakademin, Ann-Sofi Backgren - Landsbygdsnätverket, Kenneth Nordberg - Åbo Akademi. Föreläsningen ordnades av Moderna Föreningar.

bra-digitala-moten-hur-gor-man

58:36
424 · torsdag, 23 september 2021

Linda Mannila delar med sig av erfarenheter och praktiska tips för hur man håller bra möten och evenemang på distans. Webbinariet "Bra...

allmanna-tips-om-att-halla-moten-pa-distans-av-linda-mannila

07:24
421 · torsdag, 23 september 2021

Linda Mannila tipsar om vad man ska tänka på när man ordnar möten på distans. Videon är ett urklipp ur webbinariet "Bra digitala...

portom-uf-verksamhet-i-byar-utan-service

39:59
1204 · fredag, 29 Maj 2020

I april ordnade SÖU:s projekt Bygdegården 3 sitt slutseminarium via Zoom. Seminariet uppdelades i 5 olika föreläsningar. Alla föreläsningar behandlade teman som varit aktuella inom projektet. Aktion Österbotten fungerar som finansiär för projektet. Malin Haka och Pia Gammal från Pörtom UF berättade om hur föreningsverksamheten ser ut i Pörtom i och med att servicen försvinner från byn.

anci-holm-tredje-sektorns-samverkan-med-kommunen

51:59
964 · fredag, 29 Maj 2020

I april ordnade SÖU:s projekt Bygdegården 3 sitt slutseminarium via Zoom. Seminariet uppdelades i 5 olika föreläsningar. Alla föreläsningar behandlade teman som varit aktuella inom projektet. Aktion Österbotten fungerar som finansiär för projektet. Anci Holm föreläste 16.4.2020 om tredje sektorns samverkan med kommunen ur ett kulturperspektiv och utifrån sina egna erfarenheter.

steven-frostdahl-samverkan-mellan-kommun-och-tredje-sektorn

56:13
985 · torsdag, 28 Maj 2020

I april ordnade SÖU:s projekt Bygdegården 3 sitt slutseminarium via Zoom. Seminariet uppdelades i 5 olika föreläsningar. Alla föreläsningar behandlade teman som varit aktuella inom projektet. Aktion Österbotten fungerar som finansiär för projektet. Steven Frostdahl föreläste 14.4.2020 om hur kommunen och tredje sektorn kan göra för att samverka i större utsträckning.

anna-bertills-foreningens-synlighet-och-varumarke-i-kristider

49:07
1023 · torsdag, 28 Maj 2020

I april ordnade SÖU:s projekt Bygdegården 3 sitt slutseminarium via Zoom uppdelat i 5 olika föreläsningar. Alla föreläsningar behandlade teman som varit aktuella inom projektet. Aktion Österbotten fungerar som finansiär för projektet. Första föreläsningen i slutseminariet hölls av Anna Bertills och temat var föreningens synlighet och varumärke i kristider.

ulkomeren-kalakasvatus-ekofish

17:39
1091 · torsdag, 09 januari 2020

Lotta Lehtinen, sakkunnig vid konsultbyrån PÖYRY, redogör för deras arbete med EkoFish. Seminariet arrangerades av Aktion Österbotten / Kustaktionsgruppen i samarbete med Egentliga Finlands NTM-central vid Optima i Jakobstad 2.12.2019.

merialueiden-ympa-risto-vaikutusten-hallinta

18:08
1102 · torsdag, 09 januari 2020

Harri Kuosa, avdelningschef vid Finlands Miljöcentral (SYKE), föreläser om vattenområdenas välmående och hållbarhet. Seminariet arrangerades av Aktion Österbotten / Kustaktionsgruppen i samarbete med Egentliga Finlands NTM-central vid Optima i Jakobstad 2.12.2019.

havsplanering-och-placering-av-fiskodlingar

12:17
1204 · onsdag, 08 januari 2020

Lauri Niskanen, forskare vid Naturresursinstitutet (LUKE), föreläser kring havsplanering och vattenbruk. Seminariet arrangerades av Aktion Österbotten / Kustaktionsgruppen i samarbete med Egentliga Finlands NTM-central vid Optima i Jakobstad 2.12.2019.

fiskodlingens-utveckling-och-nula-ge

22:45
1215 · onsdag, 08 januari 2020

Jari Setälä, specialforskare vid Naturresrusintitutet (LUKE), föreläser om fiskodlingsmöjligheter i Jakobstad. Seminariet arrangerades av Aktion Österbotten / Kustaktionsgruppen i samarbete med Egentliga Finlands NTM-central vid Optima i Jakobstad 2.12.2019.

linjedragningar-fran-statsradet-gallande-fiskodling

26:48
1324 · fredag, 20 december 2019

Kari Ranta-aho, fiskerichef vid Egentliga Finlands NTM-central, föreläser om de senaste linjedragningarna i samband med ett seminarium om fiskodlingens nuläg...

fiskenaering-kring-bottniska-viken-2-2

1:35:28
1600 · torsdag, 20 april 2017

Den 6-8 februari 2017 arrangerade Kustaktionsgruppen och Aktion Österbotten r.f. ett seminarium där man funderade på hur vi kan stärka fiskerinäringen. Under seminariet samlades olika aktörer kring Bottniska viken för att fundera på hur man genom att samarbeta och dela med sig av kunskap dels kan stärka fiskerinäringen och dels främja blå tillväxt vid Bottniska viken. Vilka nya möjligheter finns det för att växa? Den andra delen av två är från onsdagens seminarium.

fiskenaering-kring-bottniska-viken-1

1:13:09
1580 · tisdag, 11 april 2017

Den 6-8 februari 2017 arrangerade Kustaktionsgruppen och Aktion Österbotten r.f. ett seminarium där man funderade på hur vi kan stärka fiskerinäringen. Under seminariet samlades olika aktörer kring Bottniska viken för att fundera på hur man genom att samarbeta och dela med sig av kunskap dels kan stärka fiskerinäringen och dels främja blå tillväxt vid Bottniska viken. Vilka nya möjligheter finns det för att växa? Den första delen av två är från måndagens seminarium.