Föreningen främjer regional och lokal innovativ landsbygdsutveckling med målet att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

ulkomeren-kalakasvatus-ekofish

17:39
156 · torsdag, 09 januari 2020

Lotta Lehtinen, sakkunnig vid konsultbyrån PÖYRY, redogör för deras arbete med EkoFish. Seminariet arrangerades av Aktion Österbotten / Kustaktionsgruppen i samarbete med Egentliga Finlands NTM-central vid Optima i Jakobstad 2.12.2019.

merialueiden-ympa-risto-vaikutusten-hallinta

18:08
138 · torsdag, 09 januari 2020

Harri Kuosa, avdelningschef vid Finlands Miljöcentral (SYKE), föreläser om vattenområdenas välmående och hållbarhet. Seminariet arrangerades av Aktion Österbotten / Kustaktionsgruppen i samarbete med Egentliga Finlands NTM-central vid Optima i Jakobstad 2.12.2019.

havsplanering-och-placering-av-fiskodlingar

12:17
240 · onsdag, 08 januari 2020

Lauri Niskanen, forskare vid Naturresursinstitutet (LUKE), föreläser kring havsplanering och vattenbruk. Seminariet arrangerades av Aktion Österbotten / Kustaktionsgruppen i samarbete med Egentliga Finlands NTM-central vid Optima i Jakobstad 2.12.2019.

fiskodlingens-utveckling-och-nula-ge

22:45
202 · onsdag, 08 januari 2020

Jari Setälä, specialforskare vid Naturresrusintitutet (LUKE), föreläser om fiskodlingsmöjligheter i Jakobstad. Seminariet arrangerades av Aktion Österbotten / Kustaktionsgruppen i samarbete med Egentliga Finlands NTM-central vid Optima i Jakobstad 2.12.2019.

linjedragningar-fran-statsradet-gallande-fiskodling

26:48
341 · fredag, 20 december 2019

Kari Ranta-aho, fiskerichef vid Egentliga Finlands NTM-central, föreläser om de senaste linjedragningarna i samband med ett seminarium om fiskodlingens nuläge och möjligheter. Seminariet arrangerades av Aktion Österbotten / Kustaktionsgruppen i samarbete med Egentliga Finlands NTM-central vid Optima i Jakobstad 2.12.2019.

fiskenaering-kring-bottniska-viken-2-2

1:35:28
750 · torsdag, 20 april 2017

Den 6-8 februari 2017 arrangerade Kustaktionsgruppen och Aktion Österbotten r.f. ett seminarium där man funderade på hur vi kan stärka fiskerinäringen. Under seminariet samlades olika aktörer kring Bottniska viken för att fundera på hur man genom att samarbeta och dela med sig av kunskap dels kan stärka fiskerinäringen och dels främja blå tillväxt vid Bottniska viken. Vilka nya möjligheter finns det för att växa? Den andra delen av två är från onsdagens seminarium.

fiskenaering-kring-bottniska-viken-1

1:13:09
764 · tisdag, 11 april 2017

Den 6-8 februari 2017 arrangerade Kustaktionsgruppen och Aktion Österbotten r.f. ett seminarium där man funderade på hur vi kan stärka fiskerinäringen. Under seminariet samlades olika aktörer kring Bottniska viken för att fundera på hur man genom att samarbeta och dela med sig av kunskap dels kan stärka fiskerinäringen och dels främja blå tillväxt vid Bottniska viken. Vilka nya möjligheter finns det för att växa? Den första delen av två är från måndagens seminarium.