Föreningen främjer regional och lokal innovativ landsbygdsutveckling med målet att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Kari Ranta-aho, fiskerichef vid Egentliga Finlands NTM-central, föreläser om de senaste linjedragningarna i samband med ett seminarium om fiskodlingens nuläge och möjligheter. Seminariet arrangerades av Aktion Österbotten / Kustaktionsgruppen i samarbete med Egentliga Finlands NTM-central vid Optima i Jakobstad 2.12.2019.