Forskarna och experterna vid Naturresursinstitutet producerar nya lösningar för hållbar utveckling av Finlands bioekonomi och för främjande av nya näringar.

Naturresursinstitutets projekt FutureCrops ser närmare på dagens specialväxter och deras förutsättningar att skapa ny företagsverksamhet på landsbygden. https://projects.luke.fi/futurecrops/fi/etusivu/