Här samlas blandade videon som inte direkt kan knytas till någon annan av kanalerna på boden.fi

oppningsseminarium-hallbarhetsveckan

1:23:41
28 · 2 dagar sedan

Välkomstord, Nora Backlund, projektledare för Hållbarhetsveckan ”Vi gör redan massor – och vi kan bli ännu bättre!” Öppning av Hållbarhetsveckan, Riksdagsledamot Mikko Ollikainen Inspiration i arbetet med kommunens hållbarhetsstrategi, Hållbarhetskonsult Camilla Sederholm Kommentartaltur; Jenny Malmsten, Kommundirektör, Malax

stundars-tryckerimuseum

11:12
904 · torsdag, 19 mars 2020

Stundars museum i Solf har ca 10 000 museiföremål som visar landsbygdssamhället i svenska Österbotten under perioden 1870-1920. Här får vi ta del av berättelser och verksamheten i Tryckerimuséet med Bjarne Hammarström och Mikael Lassfolk.

bokforingskurs-kommunforbundet

7:12:00
635 · måndag, 10 februari 2020

Bokslut, bokföring och budgetering i kommuner och samkommuner samt aktuella momsfrågor.

agenda-2030-och-hallbar-utveckling

3:02:50
446 · tisdag, 04 februari 2020

Inspirationsdag kring Agenda 2030 och hållbar utveckling - hur jobba såväl lokalt som i större partnerskap. Tillställningen riktar sig till aktiva i förbund, organisationer och föreningar men även kommunalt engagerade. Tanken är att öppna upp hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv, lokalt, kommunalt, nationellt, nordiskt och deltagarna skall få en större insikt och kompetens i ämnet.

klimathopp-med-hallbara-val

58:20
414 · måndag, 27 januari 2020

SLC och Finlands svenska 4H deltar i yrkesmässan för lärare (EDUCA) i Helsingfors mässcentrum.

vardagsliv-i-det-medeltida-osterbotten

34:33
870 · tisdag, 10 december 2019

Onsdagen 13 november 2019 arrangerade KulturÖsterbottens projekt Vandring genom medeltidens Österbotten en medeltidskväll med kortfilm, föredrag och musikprogram i Dramasalen i Vasa stadsbibliotek. En av Finlands mest kända medeltidsforskare FM Ilari Aalto föreläste på svenska om Vardagsliv i det medeltida Österbotten.

nordregio

3:25:29
607 · tisdag, 08 oktober 2019

Hur skapa attraktiva och framgångsrika landsbygdssamhällen- och miljöer? Nordregio presenterar sin senaste forskning på området, där Närpes är en av 14 utvalda orter i Norden som ingått i studien.

forsoksresultat-som-hjalper-oss-vid-precisionsodling

45:01
757 · måndag, 08 april 2019

Matias Rönnqvist från Viljelijän Avena Berner går bland annat genom officiella sortförsök med höstvete som gjorts 2011-2018. Föreläsningen är en del av ett höstspannmålsseminarium som arrangerades av Viljelijän Avena Berner på Bock's Corner Brewery 14.2.2019.

hur-lyckas-vid-odling-av-hybridrag

38:52
751 · måndag, 08 april 2019

Nils Yngveson från KWS Scandinavia föreläser kring hybridråg. Föreläsningen är en del av ett höstspannmålsseminarium som arrangerades av Viljelijän Avena Berner på Bock's Corner Brewery 14.2.2019.

hostspannmalens-behov-av-naringsamnen

19:39
722 · torsdag, 04 april 2019

Ingemar Gruvaeus från Yara Sverige berättar om näringsämnen för höstspannmål. Föreläsningen är en del av ett höstspannmålsseminarium som arrangerades av Viljelijän Avena Berner på Bock's Corner Brewery 14.2.2019.

myyara-noll-och-maxrutor

13:07
728 · onsdag, 27 februari 2019

Stefan Dahlvik från Yara berättar om tjänsten MyYara, samt om höstvetets såtidpunkt och gödsling. Föreläsningen är en del av ett höstspannmålsseminarium som arrangerades av Viljelijän Avena Berner på Bock's Corner Brewery 14.2.2019.

hostvetesorter-satidpunkt-och-godsling

1:06:22
762 · onsdag, 27 februari 2019

Nils Yngveson KWS Scandinavia berättar om höstvete, såtidpunkt och gödsling. Föreläsningen är en del av ett höstspannmålsseminarium som arrangerades av Viljelijän Avena Berner på Bock's Corner Brewery 14.2.2019. Seminariet öppnas av Viljelijän Avena Berners Kenneth Asp.

godslingsstrategier-for-hostspannmal

37:31
733 · tisdag, 26 februari 2019

Ingemar Gruvaeus från Yara Sverige berättar hur han tänker kring gödslingsstrategier när det kommer till höstspannmål. Föreläsningen är en del av ett höstspannmålsseminarium som arrangerades av Viljelijän Avena Berner på Bock's Corner Brewery 14.2.2019.

startstod-till-unga-jordbrukare

33:50
724 · måndag, 25 februari 2019

Maria Swanljung berättar om startstödet till unga jordbrukare. Anförandet är en del av en temaeftermiddag om investerings- och startstöd för jordbrukare som arrangerades 12.2.2019 vid NTM-centralen i Österbotten.

betalning-av-investeringsstod

21:21
713 · måndag, 25 februari 2019

Pauliina Sundin berättar om utbetalningen av investeringsstödet. Anförandet är en del av en temaeftermiddag om investerings- och startstöd för jordbrukare som arrangerades 12.2.2019 vid NTM-centralen i Österbotten.

investeringsstod-for-jordbruk-2019

53:35
754 · måndag, 25 februari 2019

Peter Björkmark och Frank Norrén berättar om aktualiteter kring investeringsstöd för jordbrukare. Anförandet är en del av en temaeftermiddag om investerings- och startstöd för jordbrukare som arrangerades 12.2.2019 vid NTM-centralen i Österbotten.

levande-landsbygd

06:42
930 · torsdag, 01 november 2018

Friluftsentreprenören Jerry Engström svarar på frågor kring landsbygdsutveckling i samband med sin föreläsning om levande landsbygd. Jerry föreläste på den finlandssvenska landsbygdsriksdagen i Mariehamn 5-7.10.2018.

digitalt-entreprenoerskap

04:02
826 · torsdag, 01 november 2018

Bloggaren Clara "UnderbaraClara" Lidström och internetforskaren Annakarin Nyberg svarar på frågor kring landsbygdsutveckling i samband med deras föreläsning om digitalt entreprenörskap. Clara och Annakarin föreläste på den finlandssvenska landsbygdsriksdagen i Mariehamn 5-7.10.2018.

849 · onsdag, 31 oktober 2018

Suomen Yrittäjäopiston ”Yritysturvallisuus pk-yrityksissä” -hankkeen videosarjalla pyritään lisäämään pk-yritysten tietoisuutta yritysturvallisuudesta ja riskien hallinnasta. Katso myös http://yturva.fi Hankkeen rahoittaa EU:n Maaseuturahasto. Inom projektet ”Företagssäkerhet inom små- och medelstora företag”, som ägs av Finlands Företagarinstitut (SYO), har man producerat en videoserie som ska öka medvetenheten kring företagssäkerhet och riskhantering. Se även: http://yturva.fi Projektet finansieras av EU:s Landsbygdsfond.

826 · onsdag, 31 oktober 2018

Suomen Yrittäjäopiston ”Yritysturvallisuus pk-yrityksissä” -hankkeen videosarjalla pyritään lisäämään pk-yritysten tietoisuutta yritysturvallisuudesta ja riskien hallinnasta. Katso myös http://yturva.fi Hankkeen rahoittaa EU:n Maaseuturahasto. Inom projektet ”Företagssäkerhet inom små- och medelstora företag”, som ägs av Finlands Företagarinstitut (SYO), har man producerat en videoserie som ska öka medvetenheten kring företagssäkerhet och riskhantering. Se även: http://yturva.fi Projektet finansieras av EU:s Landsbygdsfond.

832 · onsdag, 31 oktober 2018

Suomen Yrittäjäopiston ”Yritysturvallisuus pk-yrityksissä” -hankkeen videosarjalla pyritään lisäämään pk-yritysten tietoisuutta yritysturvallisuudesta ja riskien hallinnasta. Katso myös http://yturva.fi Hankkeen rahoittaa EU:n Maaseuturahasto. Inom projektet ”Företagssäkerhet inom små- och medelstora företag”, som ägs av Finlands Företagarinstitut (SYO), har man producerat en videoserie som ska öka medvetenheten kring företagssäkerhet och riskhantering. Se även: http://yturva.fi Projektet finansieras av EU:s Landsbygdsfond.

873 · onsdag, 31 oktober 2018

Suomen Yrittäjäopiston ”Yritysturvallisuus pk-yrityksissä” -hankkeen videosarjalla pyritään lisäämään pk-yritysten tietoisuutta yritysturvallisuudesta ja riskien hallinnasta. Katso myös http://yturva.fi Hankkeen rahoittaa EU:n Maaseuturahasto. Inom projektet ”Företagssäkerhet inom små- och medelstora företag”, som ägs av Finlands Företagarinstitut (SYO), har man producerat en videoserie som ska öka medvetenheten kring företagssäkerhet och riskhantering. Se även: http://yturva.fi Projektet finansieras av EU:s Landsbygdsfond.

813 · onsdag, 31 oktober 2018

Suomen Yrittäjäopiston ”Yritysturvallisuus pk-yrityksissä” -hankkeen videosarjalla pyritään lisäämään pk-yritysten tietoisuutta yritysturvallisuudesta ja riskien hallinnasta. Katso myös http://yturva.fi Hankkeen rahoittaa EU:n Maaseuturahasto. Inom projektet ”Företagssäkerhet inom små- och medelstora företag”, som ägs av Finlands Företagarinstitut (SYO), har man producerat en videoserie som ska öka medvetenheten kring företagssäkerhet och riskhantering. Se även: http://yturva.fi Projektet finansieras av EU:s Landsbygdsfond.

889 · onsdag, 31 oktober 2018

Suomen Yrittäjäopiston ”Yritysturvallisuus pk-yrityksissä” -hankkeen videosarjalla pyritään lisäämään pk-yritysten tietoisuutta yritysturvallisuudesta ja riskien hallinnasta. Katso myös http://yturva.fi Hankkeen rahoittaa EU:n Maaseuturahasto. Inom projektet ”Företagssäkerhet inom små- och medelstora företag”, som ägs av Finlands Företagarinstitut (SYO), har man producerat en videoserie som ska öka medvetenheten kring företagssäkerhet och riskhantering. Se även: http://yturva.fi Projektet finansieras av EU:s Landsbygdsfond.

888 · onsdag, 31 oktober 2018

Suomen Yrittäjäopiston ”Yritysturvallisuus pk-yrityksissä” -hankkeen videosarjalla pyritään lisäämään pk-yritysten tietoisuutta yritysturvallisuudesta ja riskien hallinnasta. Katso myös http://yturva.fi Hankkeen rahoittaa EU:n Maaseuturahasto. Inom projektet ”Företagssäkerhet inom små- och medelstora företag”, som ägs av Finlands Företagarinstitut (SYO), har man producerat en videoserie som ska öka medvetenheten kring företagssäkerhet och riskhantering. Se även: http://yturva.fi Projektet finansieras av EU:s Landsbygdsfond.

785 · onsdag, 31 oktober 2018

Suomen Yrittäjäopiston ”Yritysturvallisuus pk-yrityksissä” -hankkeen videosarjalla pyritään lisäämään pk-yritysten tietoisuutta yritysturvallisuudesta ja riskien hallinnasta. Katso myös http://yturva.fi Hankkeen rahoittaa EU:n Maaseuturahasto. Inom projektet ”Företagssäkerhet inom små- och medelstora företag”, som ägs av Finlands Företagarinstitut (SYO), har man producerat en videoserie som ska öka medvetenheten kring företagssäkerhet och riskhantering. Se även: http://yturva.fi Projektet finansieras av EU:s Landsbygdsfond.

fran-tva-till-tusen-anstaellda

22:29
1004 · torsdag, 20 september 2018

Citecgrundaren Rune Westergård återger sin resa om hur han byggde upp Citec. Tillfället "Så får du ditt företag att växa" arrangerades på Bock's i Vasa 13.9.2018, genom ett samarbete mellan Vaasa Insider och Österbottens Företagarförening.

saett-upp-och-na-dina-mal

35:37
921 · torsdag, 20 september 2018

Ledarcoachen Peter Höckert ger sin syn på hur man ska sätta upp sina mål och hur man bäst når dessa. Tillfället "Så får du ditt företag att växa" arrangerades på Bock's i Vasa 13.9.2018, genom ett samarbete mellan Vaasa Insider och Österbottens Företagarförening.

sa-rekryterar-du-talangerna

28:04
875 · torsdag, 20 september 2018

ABB:s Talent Partner Johanna Kakkuri berättar om hur man ska tänka och gå tillväga för att rekrytera talangerna till sitt företag. Tillfället "Så får du ditt företag att växa" arrangerades på Bock's i Vasa 13.9.2018, genom ett samarbete mellan Vaasa Insider och Österbottens Företagarförening.

nu-aer-raett-laege-att-vaexa

19:43
951 · torsdag, 20 september 2018

Entreprenören Sture Udd ger goda tips åt företagare med visioner om tillväxt. Tillfället "Så får du ditt företag att växa" arrangerades på Bock's i Vasa 13.9.2018, genom ett samarbete mellan Vaasa Insider och Österbottens Företagarförening.

goeran-persson-skogsaegaren-utmaningar

1:00:45
1196 · tisdag, 24 april 2018

Streamvideo som sändes i samband med Skogsvårdsföreningen i Österbottens fullmäktigemöte vid Åbo Akademi i Vasa 23.4.2018. Innan mötet föreläste Sveriges tidigare statsminister Göran Persson om skogsägarens utmaningar.

perustamistuki-yrityksille

03:03
1298 · torsdag, 12 april 2018

finlands-svenska-4h

03:41
1013 · fredag, 06 april 2018

År 1929 samlades den Finlandssvenska 4H-rörelsen under samma tak i.o.m. att Finlands svenska 4H grundades. Ändamålet med verksamheten inom den nyetablerade organisationen var att hos ungdomen skapa intresse och engagemang för landsbygden och lokalsamhället.

nyetableringsstoed-foer-foeretag

04:07
stodansokningar-och-projektbidrag

1:26:19
1046 · fredag, 22 december 2017

Under hösten 2017 arrangerade KulturÖsterbotten tillsammans med Svenska kulturfonden, Aktion Österbotten SFV och Bildningsalliansen ett antal informationsträffar där man presenterade möjligheter att ansöka om projektbidrag.

1053 · fredag, 22 december 2017

Inspelning av en livesändning från ett tillfälle som Viexpo arrangerade den 11 december 2017. Tillfället handlar om olika finansiella instrument som kan hjälpa små och medelstora företag inom internationalisering.

samhalleligt-foretagande-bergo-serviceboende

07:24
1615 · torsdag, 19 oktober 2017

Genom en form av samhälleligt företagande kunde Bergö Byaråd förverkliga drömmen om ett serviceboende på Bergö. I denna video får vi en överblick av den process man gick genom från några av de inblandade nyckelpersonerna.

samhallsnyttigt-foretagande

23:54
1132 · torsdag, 21 september 2017

Video från Håkan Björks presentation under Landsbygdsparlamentet i Leppävirta 2.9.2017. Svenska YLE 16.3.2015: "Idén med allmännyttiga företag eller gemenskapsföretag har Håkan Björk hämtat från Skottland. Där löser de många utmaningar i samhället med hjälp av den här typens ideell verksamhet. Det är en blandning av vinstdrivande företag, offentlig sektor och ideell förening." (Ann-Sofie Långvik)

seuramentor-kepli

03:52
1053 · måndag, 18 september 2017

Presentationsvideo för Keplis (Keski-Pohjanmaan Liikunta) projekt Seuramentor.

soderfjardens-torrlaggning-90-ar

12:54
1610 · måndag, 18 september 2017

I juni 2017 firade Söderfjärdens torrläggningsföretag 90 år. Till festen producerade projektet Boden denna korta videohistorik över Söderfjärdens väg till den bördiga odlingsmark som i dag kännetecknar området.

nattvandring-i-oja

02:52
2910 · torsdag, 20 juli 2017

Som en del av Finland 100 år arrangerade sammanlagt åtta olika föreningar en nattvandring i Öja skärgård den 13 maj 2017. Vandringen sträckte sig 22km och gick genom Öjas skärgårdsnatur. Vid starten vreds klockan tillbaka och deltagarna startade från år 1917. I mål kom man 100 år senare, år 2017.

osterbottens-mat-och-samlarmassa

01:18
1079 · tisdag, 30 Maj 2017

Den 6-7 maj 2017 arrangerades Österbottens mat- och samlarmässa i Bennäs, Pedersöre. Här finns ett kort samtal med en av arrangörerna, Sixten Rönn, som berättar om upplagan anno 2017 och om sina förväntningar under veckoslutet.

om-omstaellning

01:42
1455 · fredag, 24 mars 2017

Omställningsrörelsen är en global gräsrotsrörelse som strävar efter att skapa lokal resiliens och en hållbar, lockande framtid. Denna video är från 4-5.2.2017, då Älvbyarna och Slow food Ostrobothnia tillsammans med Korsholms Vuxeninstitut arrangerade en grundkurs i omställningens principer.