Här samlas blandade videon som inte direkt kan knytas till någon annan av kanalerna på boden.fi

Omställningsrörelsen är en global gräsrotsrörelse som strävar efter att skapa lokal resiliens och en hållbar, lockande framtid. Denna video är från 4-5.2.2017, då Älvbyarna och Slow food Ostrobothnia tillsammans med Korsholms Vuxeninstitut arrangerade en grundkurs i omställningens principer.