Här samlas blandade videon som inte direkt kan knytas till någon annan av kanalerna på boden.fi

Video från Håkan Björks presentation under Landsbygdsparlamentet i Leppävirta 2.9.2017. Svenska YLE 16.3.2015: "Idén med allmännyttiga företag eller gemenskapsföretag har Håkan Björk hämtat från Skottland. Där löser de många utmaningar i samhället med hjälp av den här typens ideell verksamhet. Det är en blandning av vinstdrivande företag, offentlig sektor och ideell förening." (Ann-Sofie Långvik)