Här samlas blandade videon som inte direkt kan knytas till någon annan av kanalerna på boden.fi

Vårt material

Försöksresultat som hjälper oss vid precisionsodling
45:01
08.04.2019

Hur lyckas vid odling av hybridråg
38:52
08.04.2019

Höstspannmålens behov av näringsämnen
19:39
04.04.2019

MyYara, noll- och maxrutor
13:07
27.02.2019

Höstvetesorter, såtidpunkt och gödsling
1:06:22
27.02.2019

Gödslingsstrategier för höstspannmål
37:31
26.02.2019

Startstöd till unga jordbrukare
33:50
25.02.2019

Betalning av investeringsstöd
21:21
25.02.2019

Investeringsstöd för jordbruk 2019
53:35
25.02.2019

Levande landsbygd
06:42
01.11.2018

Digitalt entreprenörskap
04:02
01.11.2018

Företagssäkerhet
31.10.2018

Brottssäkerhet
31.10.2018

Arbetsskydd och brandsäkerhet
31.10.2018

Informationssäkerhet
31.10.2018

Työsuojelu ja paloturvallisuus
31.10.2018

Yritysturvallisuus
31.10.2018

Tietoturvallisuus
31.10.2018

Rikosturvallisuus
31.10.2018

Från två till tusen anställda
22:29
20.09.2018

Sätt upp och nå dina mål
35:37
20.09.2018

Så rekryterar du talangerna
28:04
20.09.2018

Nu är rätt läge att växa
19:43
20.09.2018

Göran Persson: Skogsägarens utmaningar
1:00:45
24.04.2018

Perustamistuki yrityksille
03:03
12.04.2018

Finlands Svenska 4H
03:41
06.04.2018

Nyetableringsstöd för företag
04:07
07.03.2018

Stödansökningar och projektbidrag
1:26:19
22.12.2017

Rahoitusinstrumentit - Finansieringsverktyg
22.12.2017

Samhälleligt företagande, Bergö Serviceboende
07:24
19.10.2017

Samhälleligt företagande
23:54
21.09.2017

Seuramentor - Kepli
03:52
18.09.2017

Söderfjärdens Torrläggning 90 år
12:54
18.09.2017

Nattvandring i Öja
02:52
20.07.2017

Österbottens mat- och samlarmässa
01:18
30.05.2017

Om omställning
01:42
24.03.2017
ABB:s Talent Partner Johanna Kakkuri berättar om hur man ska tänka och gå tillväga för att rekrytera talangerna till sitt företag. Tillfället "Så får du ditt företag att växa" arrangerades på Bock's i Vasa 13.9.2018, genom ett samarbete mellan Vaasa Insider och Österbottens Företagarförening.