Här samlas blandade videon som inte direkt kan knytas till någon annan av kanalerna på boden.fi

Pauliina Sundin berättar om utbetalningen av investeringsstödet. Anförandet är en del av en temaeftermiddag om investerings- och startstöd för jordbrukare som arrangerades 12.2.2019 vid NTM-centralen i Österbotten.