Här samlas blandade videon som inte direkt kan knytas till någon annan av kanalerna på boden.fi

Maria Swanljung berättar om startstödet till unga jordbrukare. Anförandet är en del av en temaeftermiddag om investerings- och startstöd för jordbrukare som arrangerades 12.2.2019 vid NTM-centralen i Österbotten.