Här samlas blandade videon som inte direkt kan knytas till någon annan av kanalerna på boden.fi

Ingemar Gruvaeus från Yara Sverige berättar hur han tänker kring gödslingsstrategier när det kommer till höstspannmål. Föreläsningen är en del av ett höstspannmålsseminarium som arrangerades av Viljelijän Avena Berner på Bock's Corner Brewery 14.2.2019.