Här samlas blandade videon som inte direkt kan knytas till någon annan av kanalerna på boden.fi

Stefan Dahlvik från Yara berättar om tjänsten MyYar, samt om höstvetets såtidpunkt och gödsling. Föreläsningen är en del av ett höstspannmålsseminarium som arrangerades av Viljelijän Avena Berner på Bock's Corner Brewery 14.2.2019.