Här samlas blandade videon som inte direkt kan knytas till någon annan av kanalerna på boden.fi

Vårt material

Nordregio
3:25:29
08.10.2019

Försöksresultat som hjälper oss vid precisionsodling
45:01
08.04.2019

Hur lyckas vid odling av hybridråg
38:52
08.04.2019

Höstspannmålens behov av näringsämnen
19:39
04.04.2019

MyYara, noll- och maxrutor
13:07
27.02.2019

Höstvetesorter, såtidpunkt och gödsling
1:06:22
27.02.2019

Gödslingsstrategier för höstspannmål
37:31
26.02.2019

Startstöd till unga jordbrukare
33:50
25.02.2019

Betalning av investeringsstöd
21:21
25.02.2019

Investeringsstöd för jordbruk 2019
53:35
25.02.2019

Levande landsbygd
06:42
01.11.2018

Digitalt entreprenörskap
04:02
01.11.2018

Företagssäkerhet
31.10.2018

Brottssäkerhet
31.10.2018

Arbetsskydd och brandsäkerhet
31.10.2018

Informationssäkerhet
31.10.2018

Työsuojelu ja paloturvallisuus
31.10.2018

Yritysturvallisuus
31.10.2018

Tietoturvallisuus
31.10.2018

Rikosturvallisuus
31.10.2018

Från två till tusen anställda
22:29
20.09.2018

Sätt upp och nå dina mål
35:37
20.09.2018

Så rekryterar du talangerna
28:04
20.09.2018

Nu är rätt läge att växa
19:43
20.09.2018

Göran Persson: Skogsägarens utmaningar
1:00:45
24.04.2018

Perustamistuki yrityksille
03:03
12.04.2018

Finlands Svenska 4H
03:41
06.04.2018

Nyetableringsstöd för företag
04:07
07.03.2018

Stödansökningar och projektbidrag
1:26:19
22.12.2017

Rahoitusinstrumentit - Finansieringsverktyg
22.12.2017

Samhälleligt företagande, Bergö Serviceboende
07:24
19.10.2017

Samhälleligt företagande
23:54
21.09.2017

Seuramentor - Kepli
03:52
18.09.2017

Söderfjärdens Torrläggning 90 år
12:54
18.09.2017

Nattvandring i Öja
02:52
20.07.2017

Österbottens mat- och samlarmässa
01:18
30.05.2017

Om omställning
01:42
24.03.2017
Hur skapa attraktiva och framgångsrika landsbygdssamhällen- och miljöer? Nordregio presenterar sin senaste forskning på området, där Närpes är en av 14 utvalda orter i Norden som ingått i studien.