Vasa universitet (fi Vaasan yliopisto) är ett finskspråkigt universitet vars strategiska tyngdpunktsområden omfattar finansiering, ledarskap, energi och flerspråkighet.

DIGI-BOTNIA

Projektet DIGI-BOTNIA berör digitaliseringen av jord- och skogsbruket.

Under hösten 2017 arrangerade projektet 15 informationsevenemang på olika ställen i Österbotten på finska och svenska.

Ingen media