Boden är ett medieprojekt för landsbygden som finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdens Utveckling (EJFLU).

Projekttiden är 3.8.2015-31.10.2018 och projektägare är Yrkesakademin i Österbotten som är en del av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK).

Boden kan enkelt beskrivas som ett medieprojekt för landsbygden där målsättningen är att samla så mycket information som möjligt under ett och samma tak för enkel åtkomst.

Genom bland annat intervjuer med sakkunniga, videomaterial från seminarier, föreläsningar och kurser, ska Boden bli en träffpunkt på internet fylld av information, kunskap och lärmöjligheter.

Vill du ta del av live-sändningar, instruktionsvideon, reportage och foton? Eller har du ett eget projekt där du vill ha hjälp med informationsspridning eller visuell dokumentation? Boden erbjuder dessa tjänster gratis till landsbygdens aktörer.

Bland de tjänster Boden erbjuder finns bland annat:

  • inspelningar av seminarium eller föreläsningar
  • live-sändningar från olika informationstillfällen
  • video över instruktionsmoment för användning i undervisning eller fortbildning
  • enkelt tillgängligt kursmaterial online
  • informativt videomaterial och reportage riktade till landsbygdens aktörer
  • intervjuer med sakkunniga om aktuella ärenden inom primärnäringarna
  • möjlighet till tolkningsutrustning i samband med olika evenemang