Boden Live är ett medieprojekt för landsbygden som finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdens Utveckling (EJFLU).

Projekttiden är 1.11.2018-31.10.2021 och projektägare är Yrkesakademin i Österbotten som är en del av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK).

Inom Boden Live ligger bevakning av evenemang, direktsändningar och smidiga mötesarrangemang i centrum. Målsättningen för Boden Live är framtagandet av en professionell och mångsidig streamhelhet, samt att förbättra och vidareutveckla de tjänster som projektet Boden erbjudit sina kunder och samarbetspartner.

Vill du ta del av live-sändningar, instruktionsvideon, reportage och foton? Eller har du ett eget projekt där du vill ha hjälp med informationsspridning eller visuell dokumentation? Boden erbjuder dessa tjänster gratis till landsbygdens aktörer.

Bland de tjänster Boden Live erbjuder finns bland annat:

  • inspelningar av seminarium eller föreläsningar
  • live-sändningar från olika informationstillfällen
  • video över instruktionsmoment för användning i undervisning eller fortbildning
  • enkelt tillgängligt kursmaterial online
  • informativt videomaterial och reportage riktade till landsbygdens aktörer
  • intervjuer med sakkunniga om aktuella ärenden inom primärnäringarna
  • möjlighet till tolkningsutrustning i samband med olika evenemang