Allmän information

Webbplatsen www.boden.fi (nedan kallat ”portal”) ägs och administreras av projektet Boden vid Yrkesakademin i Österbotten (nedan kallat ”Boden”). Genom att använda portalens tjänster bekräftar användaren att hen accepterar dessa villkor för användningen av det innehåll som tillgängliggörs via portalen.

På Bodens portal kan förekomma länkar till andra webbplatser. Boden ansvar inte för dylika webbplatser eller det innehåll som där tillgängliggörs.

Boden förbehåller sig rättigheten att göra ändringar i användarvillkoren och uppmanar användaren att läsa dessa regelbundet. Om användaren inte accepterar användarvillkoren, bör denne inte använda portalens tjänster.

Konto

Eftersom Boden samarbetar med projekt där det är nödvändigt att kunna redovisa kurs- och/eller projektdeltagares namn, kön och ålder till projektfinansiären kommer videon som är länkade till dylika projekt att kräva inloggning av portalens användare.

För att logga in på portalen krävs först en registrering av ett personligt konto. I samband med registreringen av detta konto ombeds användaren även att uppge kontaktuppgifter såsom e-postadress. Dylika uppgifter är att anse som personuppgifter och genom att uppge dessa samtycker man till att Boden lagrar uppgifterna.

Användaruppgifterna lagras på portalens servrar, vars fysiska placeringsort förvaltas av företaget UpCloud i Helsingfors, Finland. Användaruppgifterna kommer inte att utnyttjas till tjänster eller syften utanför portalen och ges inte heller ut till någon tredje part, med undantag av ovannämnda fall i samband med projektredovisning. Till projektfinansiärerna hör (men begränsas inte till):

Boden förbehåller sig rätten att uppdatera och komplettera dessa användarvillkor samt förteckningen över projektfinansiärerna.

Om användaren är minderårig, måste dennes vårdnadshavare samtycka till användning av portalen och dess tjänster. Vårdnadshavaren måste också vara medveten om innehållet i dessa användarvillkor, samt vid behov, i de kompletterande villkoren för användare med uppladdningsrättigheter.

Kakor

Kakor (cookies) används på Bodens portal. En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och sparas där. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer.

Med hjälp av kakor samlas följande uppgifter in:

Uppgifterna används för att förbättra portalens funktioner och innehåll.

De flesta webbläsare möjliggör att funktionen kakor kan tas bort. Det kan till exempel göras på följande sätt i Google Chrome: Klicka på de tre punkterna uppe till höger i webbläsaren ("Anpassa och kontrollera Google Chrome"); Välj "Fler verktyg" och sedan "Ta bort webbinformation"; Kryssa för rutan "Cookies och andra webbplats och plugindata"; Bekräfta genom att klicka på "Rensa webbinformation".

Betalningsförmedlare

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

---

Paytrail Oyj

FO-nummer: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä

Telefon: 0207 181830

www.paytrail.com

---

Nätbanker:

Vid betalningar via nätbanker genomför Paytrail Oyj (2122839-7) betalningsförmedlingstjänsten i samarbete med banker och kreditinstitut i Finland. För konsumenten fungerar tjänsten exakt på samma sätt som vid traditionell e- betalning.